Satakunnan silta otettiin käyttöön Tampereella vuonna 1900. Kivisillan erikoisuutena on kaiteet, jotka on toteutettu yhdistämällä valurautaa ja taottua sepäntyötä. Käsijohteeksi valittiin tuolloin tammesta tehty kaunis profiili. Tiettävästi kaiteet on valmistettu Högforsin tehtaalla Karkkilassa, ja puukäsijohteen toimitti Tampereen Höyrypuusepät. Yli sadan vuoden aikana kaiteet ovat olleet monenlaisten, jopa ankarien tapahtumien keskipisteessä. Vuoden 1918 kansalaissodan merkit ovat yhä nähtävissä luotien ja sirpaleiden jättäminä jälkinä. Kaiteita on korjattu ja huollettu vuosikymmenten aikana useista kohdista. Niihin on törmännyt ajoneuvoja, ne on maalattu useasti ja puukäsijohteita on uusittu.Vuonna 2013 Tammerkosken Takomo teki kaiteille ensimmäisen varsinaisen peruskorjauksen. Korjaussuunnitelman laati arkkitehti Kalevi Näkki yhdessä seppämestari Seppo Riihosen kanssa. Kohde on Suomen kansallismaisemaa ja se on museoviranomaisten toimesta suojeltu. Kaiteet oiottiin ja puuttuvat osat tehtiin alkuperäisen mukaisesti. Kaiteisiin tehtiin myös uusia lisäosia, jotta nykyiset turvamääräykset toteutuvat. Uudet puukäsijohteet valmistettiin lehtikuusesta. Kaide sai myös alkuperäisen tumman värin.