Kalevi Näkki teki perusteellisen selvityksen Tammerkosken kaiteiden historiasta. Selvityksen mukaan vanhimmat Tammerkosken rantakaiteen tolpat olivat yli satavuotiaita. Kaunis, vanha tolppamalli haluttiin säilyttää, ja se oli uuden kaiteen suunnittelun lähtökohtana. Antti Lehtinen ja Seppo Riihonen olivat suunnitteluvaiheessa asiantuntijana taontaan ja sepäntyön menetelmiin liittyen. Koska suurin osa tolpista oli huonokuntoisia, valettiin ne uudestaan vanhan mallin mukaan. Kaide-elementtiin käytettiin 20x20 mm neliöterästä, johon sepäntyön menetelmin tehtiin kaunis niittausliitos ja taottiin ohennus raudan yläpäähän. Myös kaideelementtien liitoskappaleet taottiin. Kokonaan uutta oli puinen käsijohde kaiteen päällä. Se on lämpökäsiteltyä haapaa, ja käsijohteen profiili suunniteltiin juuri tähän kohteeseen sopivaksi. Tammerkosken kaiteita on uusittu vaiheittain vuodesta 1999 jo kaikkiaan lähes kolmen kilometrin verran. Työ jatkuu edelleen.